loader gif
adaugă cv vezi joburi (4)

Membru în Consiliul de Administrație al Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș

Mai multe informațiiClientul nostru este A.D.I. Apa Târnavei Mari în calitate de autoritate tutelară pentru Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, în calitate de operator regional unic de apă şi apă uzată pentru nord estul judeţului Sibiu. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane.

Posturi de administratori în cadrul Consiliului de Administrație la Apa Târnavei Mari SA Mediaș

Administrator 1: independent/non independent – jurist; Administrator 2: independent/non independent – economist, pentru perioada de până în 6 iunie 2020


Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – centrul de evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I. Etapa a III-a – analiza declaraţiei de intenţie.


Condiții de participare

 

1. Studii universitare de lungă durată finalizate cu diploma de licenţă în domeniul juridic sau economic;

2. Minim 5 ani experiență profesională;

3. Experiență minim 1 an în administrarea/ managementul societăților comerciale/ regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat;


Criterii care constituie avantaj:

 

1. Experienţă profesională în domeniul serviciilor de utilitate publică;

2. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice.


Criterii eliminatorii: Înscrieri în cazierul judiciar.

 

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

 

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Scrisoare de intenţie

3. Copie act identitate;

4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

5. Copie documente care atestă experiența în management (copie carnet de muncă sau adeverințe);

6. Cazier judiciar


Condițiile de evaluare candidați:

 

1. Competențe specifice sectoarelor de activitate;

2. Cunoștințe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale și personale;

5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor. 


Candidații interesaţi pot trimite CV-urile, scrisorile de intenţie şi dosarele de participare până la data de 7 aprilie 2017 inclusiv, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0723 – 248 679 persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile www.arc-consulting.ro, www.apatarnavei.ro și www.primariamedias.ro/serviciipublice/A.D.I.- Apa Târnavei Mari.  DISTRIBUIE ARTICOL