loader gif
adaugă cv vezi joburi (4)

Anunț recrutare post Director General pentru Compania de Apă Arieș Turda

Informații suplimentare

Clientul nostru, COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., operator local de apă și apă uzată, scoate la concurs postul de Director General.

 


Condiții obligatorii de calificare

 

1. Studii superioare finalizate;

2. Experiență generală anterioară (minim 10 ani);

3. Experiență anterioară relevantă pe post de administrator/director/manager/coordonator (minim 3 ani);

4. Experiență în conducerea/gestionarea unor proiecte cu valoare cumulată de minim 10 mil.euro.

 


Condiții care constituie avantaj:

 

1. Experiență de guvernanță corporativă

2. Experienţă în derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu

3. Cunoașterea limbii române și cel puțin a două limbi de circulație internațională


Matricea criteriilor de selecție

Categorie

Criterii anunț recrutare

% din scorul final

Grila de punctare

Categorii obligatorii de calificare

Studii superioare finalizate

20%

max 3 puncte

Experiență generală anterioară (minim 10 ani)

20%

max 3 puncte

Experiență anterioară relevantă pe post de administrator/director/manager/coordonator (minim 3 ani)

20%

max 3 puncte

 Experiență în conducerea/gestionarea unor proiecte cu valoare cumulată de minim 10 milioane de Euro

20%

max 3 puncte

Criterii care constituie avantaj

Experiență de guvernanță corporativă

10%

max 4 puncte

Experiență în derularea  programelor de responsabilitate socială și de mediu

5%

max 2 puncte

Cunoașterea limbii române și a cel puțin două limbi de circulație internațională

5%

max 2 puncte

Criterii eliminatorii

Destituirea dintr-o funcție publică

admis/respins

Criterii eliminatorii

Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal

admis/respins

Total criterii din anunțul de recrutare și selecție

100%

20

 

Candidatii interesați pot trimite CV-urile și scrisorile de intenție până la data de 28 ianuarie 2017, pe adresa de e-mail valerian.boitor@arc-consulting.ro.

Informații suplimentare puteți obține la telefon 0723 248 679 persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile www.arc-consulting.ro. și www.caaries.ro.

DISTRIBUIE ARTICOL